Εδώ μένει ο καλύτερα αμοιβόμενος δημόσιος υπάλληλος που παίρνει 7.761 ευρώ το μήνα [εικόνες]

Εδώ μένει ο καλύτερα αμοιβόμενος δημόσιος υπάλληλος που παίρνει 7.761 ευρώ το μήνα [εικόνες]

Την ώρα που κάποιοι στο δημόσιο είναι αναγκασμένοι να ζούν τις οικογένειες τους με μισθούς των 700 και 800 ευρώ κάποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται ακόμη και σε υπό διάλυση οργανισμούς εξακολουθούν να λαμβάνουν σκανδαλώδεις αμοιβές.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 7.761 ευρώ μισθός του διευθυντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πρόκειται για πρόσωπο με πενταετή θητεία (ανανεούμενη) που διορίζει ο υπουργός Εξωτερικών. Ο υπάλληλος αυτός μένει στο παλάτσιο της Βενετίας που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού στο “Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών” που εδρεύει στη Βενετία είναι οι εξής :
α. μία (1) θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου,
β. μία (1) θέση γραμματέα του Ινστιτούτου,
γ. μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου,
δ. μία (1) θέση διαχειριστή-λογιστή,
ε. μία (1) θέση υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης
στ. τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ θέσεις αποτελούν θέσεις μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τα προσόντα του Διευθυντή ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί του Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, το δε διοριζόμενο στη θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Δ.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α΄ 218). Η θητεία του Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Διευθυντής παραμένει στη θέση αυτή με πλήρη απασχόληση και μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά με τη θέση του γραμματέα του Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Τι είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο, το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό κέντρο στο εξωτερικό, ιδρύθηκε το 1951 με έδρα το μέγαρο της Φλαγγινείου Σχολής και άρχισε να λειτουργεί το 1958. Βρίσκεται σε αυτό το υπέροχο παλάτσιο στη Βενετία μπροστά από τη γέφυρα Ponte Dei Greci.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι προαγωγή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών και ειδικότερα η μελέτη της ιστορίας του λατινοκρατούμενου ελληνισμού με βάση τα αρχεία της Ιταλίας, ιδιαίτερα αυτά της Βενετίας. Η έρευνα στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες διεξάγεται κυρίως από έλληνες πτυχιούχους πανεπιστημίων, στους οποίους χορηγείται υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών μετά από εξετάσεις. Το Ινστιτούτο χορηγεί, επίσης, φιλοξενία σε έλληνες και ξένους ερευνητές των οποίων οι εργασίες εντάσσονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του ιδρύματος.

 

iefimerida

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s