Διαθεσιμότητα στα 8 Πανεπιστήμια: Οι διαδικασίες, ποιες οι ειδικότητες, ο αριθμός υπαλλήλων κατά Ίδρυμα(48 απο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Τα 36 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στελεχώνονται από 7.670 Διοικητικούς Υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Μετά την αξιολόγηση που υπέβαλαν τα Ιδρύματα στο ΥΠΑΙΘ, κρίθηκε ότι μόνο 8 από αυτά παρουσιάζουν πλεονάσματα ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμβάλλουν στην κινητικότητα. Αντίθετα οι «ανάγκες» ανέρχονται σε 646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας».

Το σύνολο των 1.349 Διοικητικών Υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εξαιρούμενων από το νόμο όπως ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι κ.λπ.)  των 8 Πανεπιστημίων από τα 36 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τα οποία αξιολογήθηκαν, που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κατανέμεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα(ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ) :  

         Δ.Υ. ΣΗΜΕΡΑ     Δ, Υ, ΣΕ ΔΙΑΘ/ΤΑ    Δ.Υ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘ/ΤΑ
ΕΚΠΑ                 1337                     498                        839
ΕΜΠ                       883                   399                        484
ΑΠΘ                      769                    169                       600
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ    442            118                      324
ΟΠΑ                              190                35                      155
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    302          33                   269
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     288          48                  240
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ          363           49                   314
Το σύνολο των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα προέρχονται μόνον από τους κλάδους και τις ειδικότητες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ/ΘΥΡΩΡΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ, ΚΛΗΤΗΡΩΝ.
Σημειώνεται ότι μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, από τους συναρμόδιους Υπουργούς, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, και μόνον αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν  εντός προθεσμίας 15 ημερών, στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ. Μετά την υποβολή των στοιχείων το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί και συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και τους αποστέλλει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.  

πηγη

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s